Tekstvak: 	
	Nicolasen Installatiebedrijf

	Al meer dan 50 jaar ouderwets goede service

      

       Nieuws

Tekstvak:

Ververt 11-66

6605 AD  Wijchen

Telefoon:     024 355 09 67

                      06 - 53862309

Fax:               024 - 356 75 57

BTW tarieven verlaagd

Vanaf 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 is het BTW-tarief voor arbeidloon in de bouw verlaagd van 21% naar 6%.

 

 

Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheid gebruikte materialen. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een woning die van rechtswege in eigendom overgaan op de eigenaar van de woning doordat zij in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning, kan over de ter zake van die aanbrenging verrichte arbeid het verlaagde tarief worden toegepast. Uw woning moet dan wel twee jaren oud zijn. Sloop en nieuwbouw is uitgesloten.

 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

 

Tekstvak: